Hotel Oosterschelde & Restaurant 't Veerhuis

Welkom bij Hotel Oosterschelde & Restaurant 't Veerhuis

1 2 3 4 5

SPAR actie kaarten alleen op vrijdagavond geldig

Deze week starten de SPAR winkels met een actie. Een volle spaarkaart met zegels geeft recht op een gratis menu. Wij doen aan deze actie mee. De SPAR spaarkaarten zijn in ons restaurant uitsluitend inleverbaar op de VRIJDAGAVONDEN.

Komt u dineren in het kader van deze actie, houd er dan ook rekening mee, dat het gratis diner een vastgesteld menu betreft. U kunt dus niet vrij kiezen van de kaart.

In de actieperiode kunt u alle vrijdagavonden terecht, met uitzondering van vrijdag 11 mei (de dag na Hemelvaart). 

© 2007 V.o.f. Restaurant 't Veerhuis. Alle rechten voorbehouden.